Lifecycle HealthCheck kartoitus

Pitää vain tehdä oikeita ratkaisuja.

Tietojärjestelmä on osatekijöittensä summa. Kun kaikki osatekijät on tehty oikein ja kunnossa, niin yrityksen tietojärjestelmä palvelee käyttäjiään sujuvasti.
.

Mistä on kysymys?

HealthCheckin tilannut yritys saa selkokielisen raportin IT - järjestelmänsä kokonaistilanteesta kirjallisesti ja suullisesti.

Lupaamme, että lopputuloksena HealthCheck asiakas ymmärtää oman IT - järjestelmänsä hyvät ja huonot puolet olematta itse IT- expertti.

HealthCheck kartoituksen tekee asiantuntija, jolla on kokemusta yli 300 eri yrityksen tietojärjestelmästä. Megat, gigat ja hertsit termistö muunnetaan liikkeenjohdon ymmärtämäksi selkokieleksi.

Esimerkkisivuja raportista.

Lifecycle Finlandilla on 20 vuoden kokemus yritysten tietojärjestelmistä ( 300 yrityksen tietojärjestelmästä )

Vaikutukset:

Tietotekniikassa on samaan asiaan useita ratkaisuvaihtoehtoja. Tärkeintä on tietää eri vaihtoehdot ja ymmärtää ne. Palveleeko nykyiset ratkaisut toimittajan, vaiko asiakkaan tarpeita?

Vertaamme asiakasyrityksen tietojärjestelmän ratkaisuja muilla yrityksilla hyviksi havaittuihin ratkaisuihin. Löytyykö uusia parempia ratkaisuja?

Raporttia voi käyttää apuvälineenä akuuttien ongelmien syiden tunnistamiseen ja korjaamiseen.

Raportin avulla voi myös kehittää IT toimintatapoja suunnitelmallisesti pitkällä aikajänteellä. 

Etusivu Palvelut ja tuotteet Ota yhteyttä